Для тахеометра - 2Т30

(див. рисунок 19.1)

(19.9)

(19.10)

Завдання 1: Вивчити будову вертикального круга тахеометра

Для вимірювааня вертикальних кутів (2Т30) необхідно добре засвоїти зміст рисунка 19.2 і відповідно розфарбувати його. З пояснень записати також порядок приведення місця нуля до нуля.

Рис.19.2 Будова вертикального круга 2Т30

Приведення МО до нуля

Завдання 2: Виконати пробні вимірювання.

Виміряти та обчислити наступні значення та внести їх у журнал (табл.19.1):

· і – висоту тахеометра;

· КЛ, КП – відліки вертикального круга при наведенні зорової труби на рейку, коли l = 2 м;

· МО – місце нуля вертикального круга;

· - кут нахилу;

· D – похилу віддаль, виміряну нитковим віддалеміром при двох положеннях вертикального круга (КП, КЛ); коефіцієнт віддалеміра використати з попередньої роботи;

· d - горизонтальну проекцію Для тахеометра - 2Т30 похилої віддалі;

· h - перевищення.

Таблиця 19.1

Журнал пробних вимірювань

Відліки вертикального круга Місце нуля МО Кути нахилу n Похила віддаль по рейці D ( м ) Горизонтальна проекція віддалі d ( м ) Перевищення h ( м ) Примітка
і = м
l = м


documentarwmeub.html
documentarwmmej.html
documentarwmtor.html
documentarwnayz.html
documentarwnijh.html
Документ Для тахеометра - 2Т30