Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală

(model 1)

PAPORT

cu propunerea de а nu porni urmărirea penală

mun. Chişinău„14”noiembrie2007

locul emiterii data emiterii

Ofiţerul de urmărire penală din cadrul SUP a CPs Centru mun. Chişinău, locotenent de poliţie Sergiu Scutari, examinînd materiale, înregistrate în registrul 1, cu nr. 732 referitoare la cazul sustragerii pe ascuns a averii proprietarului,-

A CONSTATAT:

Cet. Vaşciuc Semion s-a adresat cu plîngere organelor de poliţie, precum că persoane necunoscute la 13 noiembrie 2007, aproximativ pe la ora 18 şi 30 min. din portbagajul autoturismului de model Dacia Logan i-au sustras roata de rezervă cu costul Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală de 670 lei.

În urma efectuării actelor de constatare, s-a stabilit că pe data de 13 noiembrie 2007, aproximativ la ora 18 şi 30 min. cet. Vaşciuc Semion, întorcîndu-se acasă de la serviciu, a parcat autoturismul de model Dacia Logan în faţa blocului nr. 21 din str. Alba Iulia, unde locuieşte pentru a descărca produsele alimentare din portbagajul maşinii. Întorcîndu-se la maşină, a văzut că-i lipseşte roata de rezervă. Fiind convins că alte lucruri nu i-au fost sustrase, a sesizat prin telefon organele de poliţie.

Din explicaţiile soţiei Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală, pe nume Zinaida, rezultă că pe data de 12 noiembrie 2007 conducînd autoturismul de model Dacia Logan a avut o pană de cauciuc. La staţia de vulcanizare i s-a schimbat roata defectată cu roata de rezervă. Din cauză că era grăbită a lăsat roata pentru a fi reparată. Venind acasă, despre cele întîmplate nu i-a spus soţului.

Astfel, în urma examinării plîngerii şi a materialelor acumulate, s-a constatat că există una din circumstanţele, ce împedică pornirea urmăririi penale şi anume: nu există faptul infracţiuinii şi Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală deci urmărirea penală nu poate fi pornită

Conducîndu-se de prevederile art. 52 alin. (2) pct.1 CPP şi art. 274 alin. (4) CPP, art. 51 Codul penal şi în baza art. 275 alin. (1) pct. 1 CPP-

PROPUNE:

1. A nu porni urmărirea penală pe cazul sustragerii roţii de rezervă din autoturismul de model Dacia Logan ce aparţine cet. Vaşciuc Semion, din lipsa faptului infracţiunii.

2. De informat persoana cointeresată despre decizia luată.

Ofiţer de urmărire penală

locotenent de poliţie ___________________ Sergiu Scutari

semnătura

“DE ACORD”

Procurorul sect. Centru mun. Chişinău,

consilier juridic de rangul I Dumitru Grigora Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penalăş numele, prenumele, funcţia, gradul

„______” „_______________” 200_____

_____________________________

semnătura

(model 2)

Procurorului Procuraturii

în Transport mun. Chişinău,

consilier juridic de rangul I

Grigore Gorea

RAPORT

cu propunerea de a nu porni urmărirea penală

mun. Chişinău„30”august2007

locul emiterii data emiterii

Ofiţerul de urmărire penală din cadrul SUP al CPT Chişinău, lt. major de poliţie Marin Vasilachi, examinând materialul înregistrat în R-1, sub numărul 101 din 06.07.2007,-

A CONSTATAT:

Pe data de 04.06.2007 în CPT Chişinău din regiunea Murmansk or. Magnitogorsk, Federaţia Rusă, a parvenit materialul nr. 500 din 04.06.2007, reînregistrat la data de 05.06.2007 sub nr. 128 în R-1 al Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală CPT Chişinău şi constituie material disjungat din cauza penală 200702002 în privinţa cet. Şuvari Savelii Tudor, a.n. 02.04.1950.

În procesul examinării materialului s-a stabilit, că cet. Şuvari Savelii Tudor, aflându-se în or. Magnitogorsk, Federaţia Rusă pe data de 06.04.2007, aproximativ pe la orele 09.30, cu scopul de a-şi restitui permisul de conducere, de care a fost privat prin hotărârea judecăţii, a prezentat agentului de circulaţie rutieră din oraşul Magnitogorsk, un certificat, cu semne evidente de falsificare, care îi acordă dreptul de a conduce mijloace de transport.

Pe cazul dat, de Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală către organul de urmărire penală din or. Magnitogorsk, Federaţia Rusă, a fost pornită cauza penală nr. 200702002 în baza art. 327 alin. (3) Cod Penal al Federaţiei Ruse.

În procesul audierii, în calitate de bănuit, cet. Şuvari Savelii Tudor a declarat că pe data de 27.02.2007, aproximativ la ora 21.00, când se afla în trenul Chişinău - Kiev, pe teritoriul R. Moldova, personal a efectuat modificări în certificatul dat. Astfel, organul de urmărire penală al Federaţiei Ruse pe faptul falsificării nemijlocite a disjuns materialele din cauza penală 200702002 şi le-a expediat Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală în adresa organului de urmărire penală al Republicii Moldova pentru primirea hotărârii conform art. 274 CPP RM.

Efectuând o analiză a materialelor sus indicate am stabilit, că în procesul audierii cet. Şuvari Savelii Tudor având scopul să prezinte organelor de drept din or. Magnitogorsk, Federaţia Rusă, certificatul dat pentru a-şi ridica permisul de conducere, de care a fost privat a declarat că personal a făcut modificări în certificatul nominalizat pe data 27.02.2007 ora 21.00, când se afla în trenul Chişinău - Kiev pe teritoriul R. Moldova.Ulterior cet. Şuvari Savelii Tudor Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală a fost depistat de organele de drept ale Federaţiei Ruse şi atras la răspundere pentru fapta comisă.

Analizând cazul dat şi racordându-l la legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, organul de urmărire penală a ajuns la concluzia, că în momentul când cet. Şuvari Savelii Tudor se afla în trenul Chişinău - Kiev pe teritoriul R. Moldova, personal e efectuat modificări în certificatul dat.

Infracţiunea dată nu s-a consumat, deoarece la acel moment, certificatul dat nu acorda drepturi şi nu elibera de obligaţii, deoarece falsificarea dată a fost efectuată cu Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală scopul prezentării ulterioare la locul solicitat, unde certificatul respectiv urma să producă efecte juridice şi să acorde drepturi sau să elibereze de obligaţii. Acest scop fiind realizat numai în momentul când certificatul respectiv a fost prezentat la organele de drept din or. Magnitogorsk, Federaţia Rusă, unde infracţiunea în cauză s-a consumat. La locul depistării infracţiunii date cet. Suvari Savelii Tudor a fost atras la răspundere penală şi supus urmăririi penale în cadrul cauzei penale nr. 200702002, intentate în baza art. 327 alin. (3) CPP. În consecinţă perioada de timp din momentul efectu Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penalăării schimbărilor în certificat şi până la momentul prezentării oficiale a certificatului dat, este o faptă concretă şi nu mai multe.

Pe data de 05.06.2007 materialul în cauză a fost expediat în Procuratura de Transport pentru confirmare de a nu porni urmărirea penală, care ulterior a fost restituit pentru a efectua o verificare suplimentară în vederea primirii din Federaţia Rusă a copiei actului final de învinuire şi a sentinţei în privinţa cet. Suvari Savelii Tudor. În prezent aceste acte au parvenit pe adresa CPT mun. Chişinău.

Luând în considera Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penalăţie că cet. Suvari Savelii Tudor a fost atras la răspundere penală şi supus urmăririi penale pentru fapta săvârşită, iar conform principiului individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale expuse în art. 7 alin. (2) Cod penal al Republicii Moldova: „Nimeni nu poate fi supus de două ori urmăririi penale şi pedepsei penale pentru una şi aceeaşi faptă”, conducându-se de prevederile art. 57 alin. (2) pct.1 CPP, în temeiul art. 275 pct. 9 CPP, art. 274 alin. (4) CPP al Republicii Moldova, -

PROPUNE:

1. De a nu porni urmărirea penală pe materialul nr. 128 din 05.06.2007.

2. Materialul în Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală cauză de expediat în Procuratura de Transport pentru primirea hotărârii.

3. Despre hotărârea primită de înştiinţat persoanele interesate.

Ofiţerul de urmărire penală al SUP

CPT Chişinău mun. Chişinău,

lt. major de poliţie ____________________ Marin Vasilachi

semnătura

ÎNCEPEREA URMĂRIRII PENALE


documentarwnptp.html
documentarwnxdx.html
documentarwoeof.html
documentarwolyn.html
documentarwotiv.html
Документ Modele de acte. cu propunerea de а nu porni urmărirea penală