Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій

Розділ 3. Особливості відкриття рахунків у банках в іноземній валюті і здійснення операцій з іноземною валютою

Приклад 3.1.Підприємство подало заяву до банку на придбання 2400 долл. за курсом міжбанківської валютної біржі 5,35 грн./ $1. Для цього було перераховано до банку 13200 грн. Курс НБУ на дату зарахування валюти - 5,2 грн./ $1. Комісійна винагорода банку - 1 % , збір до пенсійного фонду - 1,3%. Відобразимо ці події в бухгалтерському й податковому обліку.

Таблиця 3.1

N п/п Зміст операції Корреспон-денція рахунків Сума, грн. ВД, грн. ВВ, грн.
дебет кредит
1. Перерахування гривень на придбання валюти 13200,0
2. Зарахування валюти на рахунок підприємства по курсу 5,2 грн./$1 (2400 х 5,2= 12480,0). 12480,0
3. Перерахування комісійної винагороди банку (2400 х 5,35 х 1% = 128,4) 128,4 128,4
4. Відображення комісійної винагороди у Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій складі витрат 128,4
5. Перерахування 1,3 % в Пенсійний фонд України (2400 х 5,35 х 1,3% =166,92) 166,92 166,92
6. Відображення пенсійного збору у складі витрат 192,6
7. Відображена у складі витрат різниця між вартістю валюти за курсом міжбанківської валютної біржі та курсом НБУ на дату зарахування валюти на рахунок 360,0
8. Повернення невикористаних гривень 64,68

Приклад 3.2.Підприємство здійснює продаж 3000 дол. Валютний курс на дату отримання валюти та списання її з валютного рахунку складає 5,22 грн./$1. Курс продажу валюти на міжбанківській валютній біржі становить 5,26 грн./$1. Валютний курс на момент продажу – 5,25 грн./$1, балансова вартість валюти для податкового обліку складає 3000 х 5,2 = 15 600 грн. (середній курс валюти, що знаходиться на балансі, дорівнює 5,2 грн./$1). Відобразимо ці операції в бухгалтерському та податковому обліку (табл Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій.3.2).

Таблиця 3.2

N п/п Зміст операції Корреспон-денція рахунків Сума, грн. ВД, грн. ВВ, грн.
дебет кредит
1. Списання з валютного рахунку іноземної валюти для продажу (3000 х 5,22 = 15660) 15660,0
2. Відображення у складі доходів суми гривень, отриманої від продажу іноземної валюти (5,26 х 3000 = 15 780) 15780,0 15780,0
3. Зарахування на розрахунк рахунок суми гривень, отриманої від продажу іноземної валюти, за вирахуванням комісійної винагороди банку 15464,4
4. Відображення у складі витрат суми комісійної винагороди банку (3000 х 5,26 х 2% = 315,6) 315,6 315,6
5. Відображення курсової різниці між вартістю списаної з поточного рахунку валюти, розрахованої по курсу на дату списання і вартості валюти, розрахованої по валют-ному курсу на момент продажу (3000 х 5,25 - 3000 х 5,22 = 90) 90,0
6. Списання собівартості проданої валюти; в Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій податковому обліку балансова вартість віднесена до ВВ 15750,0
7. Відображення фінансового результату 15780,0
15750,0
315,6

Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій

Приклад 4.1.Підприємство імпортувало товар вартістю 1000 дол. На митниці були сплачені:

- ПДВ - 20%;

- мито - 2%;

- митний збір - 0,2%.На момент оформлення вантажної митної декларації курс НБУ склав 5,3 грн. за долар. На кінець кварталу курс НБУ склав 5,4 грн. за долар. Товар сплачений в наступному кварталі, при цьому курс НБУ дорівнював 5,35 грн. за долар.

Відобразимо ці події в бухгалтерському обліку (табл.4.1).

Таблиця № 4.1

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Отримання товару (1000 х5,3 =5300,0)
Сплата мита (1000 х5,3 х2% =106,0)
Сплата митного збору (1000 х5,3 х0,2% = 10,6) 10,6
Включення мита і митного збору у вартість Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій товарів 116,6
Сплата ПДВ ((1000 х 5,3 +1000 х 5,3 х 2%) х 20% = 1081,2) 1081,2
Включення суми ПДВ до податкового кредиту 1081,2
Відображення курсової різниці на дату балансу ( 1000 х5,4 – 1000 х 5,3 = 100,0)
Оплата продукції (1000 х5,35 = 5350,0)
Відображення курсової різниці на дату оплати (1000 х 5,35- 1000 х 5,4 =50,0 )

Приклад 4. 2.Підприємство перераховує постачальнику матеріалів аванс в сумі 1500 дол. США за курсом НБУ — 5,4 грн. за долар, матеріали одержані в наступному кварталі. Курс НБУ на кінець кварталу склав 5,5 грн. за долар. Курс НБУ на момент отримання матеріалів - 5,33 грн. за долар.

На митниці були сплачені:

- ПДВ-20%;

- мито -3%;

- митний збір- 0,3%.

Відобразимо ці події в бухгалтерському обліку (табл.4.2).

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
Перерахування авансу (1500 х 5,4 = 8100,0) 8100,0
Отримання Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій матеріалів (1500 х 5,4 = 8100,0) 8100,0
Сплата мита(1500 х5,33х 3% = 239,85) 239,85
Сплата митного збору(1500 х5,33х0,3% = 23,98) 23,98
Сплата ПДВ ((1500 х5,33+1500 х5,33 х3%)х20% = 1646,97) 1646,97
Включення мита і митного збору у вартість матеріалів 263,83
Включення суми ПДВ на підставі ВМД до податкового кредиту 1646,97
Залік перерахованого раніше авансу 8100,0

Приклад 4.3.Підприємство перераховує постачальнику матеріалів аванс в сумі 2000 дол. США за курсом НБУ — 5,3 грн. за долар, матеріали одержані на суму 3000 дол. за курсом НБУ 5,40 грн. за долар. Остаточна оплата матеріалів відбулася в наступному кварталі. Курс НБУ на кінець кварталу склав 5,35 грн. за долар., курс НБУ на момент оплати- 5,2 грн. за долар.

На митниці були сплачені:

- ПДВ-20%;

- мито -3%;

- митний збір- 0,3%.

Відобразимо Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій ці події в бухгалтерському обліку (табл. 4.3).

№ п/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
Перерахування авансу (2000 х5,3 = 10600,0) 10600,0
Отримання матеріалів (2000 х5,3+ 1000 х 5,4 = 16000,0)
Сплата мита(3000 х5,4х 3% = 486,0) 486,0
Сплата митного збору(3000 х 5,4 х 0,3% = 48,60) 48,60
Сплата ПДВ ((3000 х5,4+3000 х5,4 х3%)х20% =3337,20) 3337,20
Включення мита і митного збору у вартість матеріалів 534,6
Включення суми ПДВ на підставі ВМД до податкового кредиту 3337,20
Залік перерахованого раніше авансу 10600,0
Відображення курсової різниці на дату балансу (1000 х 5,35- 1000 х 5,4 =50,0) 50,0
Перерахування остаточної оплати постачальнику (1000 х 5,2 = 5200,0) 5200,0
Відображення курсової різниці на дату проведення розрахунків (1000 х5,2- 1000 х5,35 = 150,0)


documentarwwdqv.html
documentarwwlbd.html
documentarwwsll.html
documentarwwzvt.html
documentarwxhgb.html
Документ Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій